Maria LaboEver since, stories about aswangs in the Philippines were always pointed to the Visayan islands, most especially in the Provinces of Iloilo, Capiz, Antique, and Aklan, as the origination. The known legend about Tiniente Gimo and Maria Labo came from them.

Maria Labo was the name used to refer to the female vampire who came from Iloilo or Capiz (others suggest from Sorsogon). She was popularized by the story that she murdered her two sons and then cooked them. She was recognizable by her huge scar across her face, thus she got her name. Aside of the provinces in Panay Island, her story is also famous in other neighboring provinces like Cebu. She even reached the city of Davao.

LegendIt's my professor who gave me an idea about her. He even gave me the popular text message that terrorized people who receive it. Well, I also searched some of her stories and collected them here just to make a clear and whole tale about her life. When I found the Ang Tatlong Katauhan ni Maria Labo, it made me understand what actually happened to her. Until now, I am in search of the said article in a newspaper that made her popular.

[Taken from Internet:]

A young woman named Maria went to Canada as a caregiver. There, she took care of an old man which, according to rumors, was possessed by the so-called "vampire" (some "aswang") curse.

When the old man died, he passed the curse (some say, his powers) to Maria. Finding no luck in Canada, Maria went home. It was then that her thirst for human flesh started. When her husband, a policeman, went home one night, he looked for their kids. The deranged Maria pointed to the stove where she had cooked their children. Enraged, her husband struck her with a bolo ("labo") where she obtained a scar on her face, earning her the moniker Maria Labo.

They said she fled to Visayas, then to Mindanao, in a quest to satiate her hunger for human flesh and viscera. Like a typical aswang, she has the ability to change her appearance. Sometimes she appears as a beautiful young lady. At other times, she appears as an old woman.


[Taken from a Text Message:]

She was recently a saleslady in a mall (I don't know where specifically in the Philippines she is now), living as a normal person, and whenever you remember abruptly about her at exactly 3 in the morning and afternoon, she'll suddenly appear in front of you then kill you. Some said she has a cell phone number. (I don't know what will happen if you'll call her.)


[Taken from a Book:[1] ]

Ang Tatlong Katauhan ni Maria Labo
By: Abelardo Gajarion

1. Mula nang naging malaganap ang militarisasyon sa kanayunan naging magulo na ang probinsiya ng Sorsogon. Walang masaganang ani ang mga magsasaka't mangingisda. Maraming maliliit na negosyo ang nagsara. Hindi makapasok sa eskwela ang mga bata. Halos hindi na nga makalabas ng bahay ang mga tao. Lahat nahihintay na lang na mabagsakan ng isang bomba, para sabay-sabay na mamatay. Maliban kay Maria Labo.

Malapit sa paanan ng bundok, malayo sa kabayanan, nakatira sa maliit na bahay na yari sa cogon at kawayan ang mag-asawang Maria at Ermin Labo. Mayroon silang dalwang anak, sina Pablo at Rosalinda. Si Ermin ay isang magsasaka habang si Maria naman ang naglalako ng mga ani sa kabayanan.

Mula nang mawalan ng ani ang kanilang gulayan, ipinasya ni Maria na sumama sa kaibigang naghahanap ng domestic helper papuntang Espanya. Naisip niyang mas marami ang kanyan kikitain sa pagtatrabaho sa ibang bansa kaysa sa paglalako ng gulay na hindi na nga niya nagagawa dahil sa kaguluhan sa kanilang bayan.

Isinangla nila ang kanilang lupang sakahan at ang kinatatayuan ng kanilang bahay para pambayad sa kanyang placement fee. Pagkalipas ng tatlong buwan, lumipad si Maria papuntang Espanya.


2. Sa isang lumang mansion, sa isang bayan na malayun-malayo sa siyudad napadpad si Maria. Bumaba siya mula sa isang kakarag-karag na bus sa tapat ng isang malaki at lumang-lumang gate na bakal. Napupuluputan ito ng mga gumagapang na halaman. Ayon sa agency na nagpadala sa kanya, isang matandang lalaki at isang katiwala na lang ang nakatira sa mansion na kanyang magtatrabahuan.

Pumasok siya sa gate na bahagyang nakabukas. Tanaw niya mula sa kinatatayuan ang kulay abong mansion. Bago makarating roon, kinailangan munang maglakad ni Maria ng halos dalawang kilometro. Maalikabok ang daan na nililinyahan ng malalaking puno sa magkabilang tabi.

Pagdating sa tapat ng mansion, nagulat pa si Maria nang makitang halos tatlong beses na mas matangkad sa kanya ang pintuang gawa sa matigas na kahoy na may mga ukit-ukit na ubas at mga bulaklak. Gawa sa bato ang buong mansion. Napansin niyang halos hanggang tuhod na niya ang mga damo sa bakuran. Halos mapuno na rin ng mga gumagapang na halaman ang kanang bahagi nga mansion.

Kumatok siya gamit ang bilog na bakal na nakasabit mula sa sabitan na hugis ulo ng leon. Luminga-linga siya, nagbabakasakaling may tao siyang makikita, ngunit walang sumalubong sa kanya. Matapos ang halos limang minutong paghihintay, kusang bumukas ang pinto. Bumukas ito nang mabagal na mabagal at gumawa ito ng nakakarindi at nakakangilong ingay na parang bang matagal na itong nakasara at noon lamang nabuksan. Wala siyang makitang tao sa loob sa kanyang pagpasok.

Hindi niya nakita ang matandang lalaki na kanina pa siya taimtim na tinititigan mula pa lang nang pumasok siya sa gate at maglakad patungo sa bahay.

Hola, como estas? bati sa kanya ng isang lalaki mula sa kaliwang bahagi ng mansion.

Napaigtad si Maria sa gulat. Hindi niya inasahang lalabas na lang bigla ang isang lalaking may magarang-magarang kasuotan.

Soy Eduardo. Que te llamas?


Hindi alam ni Maria ang isasagot.

Comprendes Espanol?

Umiling-iling na lamang si Maria. Kung hindi man wala, katiting lamang ang kanyang nalalaman sa wikang Espanyol. Tinitigan muna siya ng lalaki bago nagpumilit magsalita ng Ingles.

Follow. Follow.

Si Eduardo ang katiwala ng mansion. Matagal-tagal na rin siyang naninilbihan doon. Nagbabalak na siyang umalis, ngunit hindi niyo iyon magawa hangga't hindi pa niya napipili ang tamang babaeng mag-aalaga sa kanyang amo.

Inabot sila ng kalahating araw para lamang libutin ang buong mansion. Inisa-isa nila ang bawat kwarto. At sa bawat kwarto ipinaliwanag ni Eduardo ang mga takdang gawain ni Maria. Pautal-utal na Ingles ang ginamit ni Eduardo, maging iyon ay hindi gaanong naintindihan ni Maria.

Tienes hambre? E, are you, e, starved?

Hindi alam ni Maria kung ano ang isasagot kaya tumango na lang siya. Nahalata ni Eduardo na hindi naintindihan ng kanyang kausap ang sinabi niya. Doon niya nalaman na natagpuan na niya ang babaeng matagal na niyang hinahanap.

Senor Gustavo wants to ... e, hablar ... e, speak to you ...

Tatlong buwan na ring nagtatrabaho sa mansion si Maria, ngunit hirap na hirap pa rin silang magkaintindihan at magkausap. Mas madali na lang para sa kanila ang magsenyasan.

Sa loob ng tatlong buwang iyon, dalawang beses pa lang nakakapasok si Maria sa kwarto ng among si Gustavo. Sabi ni Eduardo, sa pautal-utal na tagpi-tagping kwento, si Gustavo ay matagal nang may karamdaman. Maselan ang kalagayan nito kaya hindi pwedeng makita ng maraming tao.

Noong unang pagkakataon na nakapasok si Maria sa kwarto ni Gustavo halos hindi rin sila nagkita. Ipinakilala lang siya ni Eduardo, ngunit doon lamang sila nakatayo sa pintuan. Madilim ang bahagi ng kama kung saan nakaratay si Gustavo kaya hindi halos naaninag ni Maria ang mukha ng matandang lalaki.

Nang ikalawang pagkakataon, nakapasok at nakalapit na si Maria kay Gustavo. Kinuha niya ang arinola sa tabi ng kama ng amo. Kulu-kulubot na ang balat nito. Manipis na manipis na ang maputing buhok sa ulo. Halos puti na lahat ang mga mata nito. Bago siya umalis tinanong si Maria ni Gustavo. Mahinang-mahina ang boses nito, halos hindi na marinig ni Maria.

Are you Filipina?

Tumango si Maria, naintindihan niya ang tanging tanong na itinanong sa kanya ng amo.

A, opo, si, si, Senor Gustavo. I am Filipina.

Nagtataka si Maria. Iniisip niya ang mga posibleng dahilan kung bakit siya pinatawag ni Gustavo gayong nariyan naman si Eduardo para ibigay anuman ang pangangailangan ng amo. Iniwan niya ang nililinis sa kusina para pumunta sa kwarto ng amo. Bago makalabas ng kusina, pinaalalahanan pa siya ni Eduardo.

Maria, nunca, e, do not go out of the room if Senor Gustavo, e, is not asleep yet.

Marahang kumatok saka pumasok si Maria sa kwarto ni Gustavo. Lumapit siya sa matanda. Sinenyasan siya nitong lumapit. Tila may ibubulong ang kanyang amo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Gustavo.

Kabadong-kabado si Maria. Hindi man lang niya nahulaan na ang pagpasok niyang iyon ay ang kanyang huli. Dahil paglabas niya, hindi na siya ang dati.


3. Malaki ang nagbago sa pamilya ni Maria simula nang bumalik siya galing Espanya. Dalawang buwan na rin ang nakakaraan mula nang bumalik siya sa bayan nila sa Sorsogon.

Inggit na inggit ang mga tao nang dumating siya. Apat na buwan lang siyang namalagi sa Espanya, ngunit marami siyang dala-dalang pasalubong. Marami siyang dalang mamahaling mga plato, kubyertos, at kandelabra. Nabawi nila agad ang lupang isinangla at nakapagpagawa sila ng bagong bahay.

Ngunit, ang ipinagtataka ng lahat ay kung bakit ni hindi man lang nila makita si Maria na lumabas ng bahay. Lagi silang nag-aabang na luluwas sa bayan si Maria ngunit hindi man lang nila ito matiyempuhan.

Gayon din si Ermin at ang kanyang mga anak. Takang-taka sila sa panlalamig ni Maria sa kanila. Hindi ito gaanong nagsasalita bagamat nananatili pa rin itong maasikaso at mapagbigay. Kapag gabi, sa kama, naririnig ni Ermin ang impit nitong pag-iyak. Kapag hinahawakan siya ni Ermin para aluhin napapaso ito dahil sa sobrang lamig ng kanyang katawan. Para siyang yelo sa lamig. Kinukumutan siya ni Ermin at niyayakap, ngunit pakiramdam nito para lamang itong yumayakap sa hangin.

Minsan, isang hatinggabi, napabalikwas si Ermin nang marining niyang pumapalahaw sa bintana si Maria. Nang magmulat siya't hinanap ang asawa nagulat siya nang makitang duguan ang katawan ni Maria. Laslas ang leeg nito at sumisirit mula doon ang napakaraming dugo. Hindi siya nagpahalatang gising bagama't takot na takot na siya. Nakita niyang tumagos sa pader ang katawan ni Maria. Nangilabot siya. Nagkunwari siyang tulog nang lapitan siya ng kanyang asawa. Alam niyang nilapitan siya nito at tinitigan ang kanyang mukha. Naaamoy ni Ermin ang lansa ng dugo at ang amoy ng naaagnas na katawan. Ipinagdasal niyang sana panaginip lang ang lahat. At kung binabangungot man siya, sana magising na siya, at sana normal pa rin ang lahat.

Paggising niya kinabukasan, wala si Maria sa kanyang tabi. Hinanap niya ito sa buong kabahayan ngunit hindi niya ito nakita. Tinanong niya ang kanyang mga anak kung nakita nila si Maria ngunit hindi nila ito nakita simula ng nakaraang gabi.

Ikinuwento ng kanyang dalawang anak na nanaginip silang nakita nila ang kanilang ina na umiiyak sa kwarto nila. Duguan ang buong katawan nito. Laslas ang leeg at sumisirit ang dugo mula dito. Nilapitan sila at hinalikan ng kanilang ina, tapos paggising nila, walang anumang bakas na nagpunta nga roon si Maria.

Kinilabutan si Ermin. Pare-pareho nilang nakita si Maria ng nakaraang gabi sa pare-parehong sitwasyong. Takang-taka pa rin siya kung saan naroon ang kanyang asawa. At habang tumatagal lalo siyang kinakabahan sa mga bagay na maaari niyang matuklasan.

Mag-aalas siyete ng gabi, wala pa rin si Maria, nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Dali-daling tumayo si Ermin para pagbuksan ang pinto. Inaasahan niyang si Maria na iyon. Ngunit, nang kanyang pagbuksan, bumungad sa kanya ang dalawang lalaking dayuhan.

Ang dalawang lalaki ay mula sa Spanish Embassy. Ibinalita nila na noong isang araw. natagpuan ang bangkay ni Maria Labo na naaagnas sa ilalim ng kama ng amo nito sa Espanya. Ang among si Gustavo ay dating magaling na doktor na nabaliw dahil iniwan ng kanyang Filipinang asawa.

Nasa mental hospital na si Gustavo habang ang katiwala naman nitong si Eduardo ay nakulong sa pagtatakip sa krimen ng kanyang amo.

Hindi makuhang magsalita ni Ermin. Tiningnan niya ang buong kabahayan, inisip niya kung paanong patay na si Maria nang mahigit dalawang buwan, gayong dala-dala pa niya ang mga pera't kagamitan na nakikita niya sa paligid ng bahay. Hindi siya naniwala sa dalawang lalaki. Pinaalis niya ang mga ito at pinagsisigawan.

Hinintay niya si Maria. Inisip niyang nagbakasyon lang ito sa kung saan at babalik na rin pagtagal-tagal. Hinintay niya nang hinintay ang kanyang asawa. Pagkalipas ng isang linggo dumating si Maria, ngunit, isa nang naaagnas na bangkay.

The Three Faces of Maria Labo
By: Abelardo Gajarion
[translated]

1. As militarization became widespread in the barrios, it caused disarray to the province of Sorsogon. Farmers and fishers have no abundant harvests; many small businesses closed; children can't go to their schools, and people can't almost go out of their houses. All of them were waiting a bomb to fall on their place, so they'll die together, except Maria Labo.

Maria and Ermin Labo resided in a small hut made of cogon and bamboo which was located near the foot of the mountain far from the village. They had two children, namely Pablo and Rosalinda. Ermin is a farmer while Maria was a vendor of their harvests in the village.

When they got no abundant harvest in their vegetable farm, Maria decided to go to her friend who was searching for domestic helpers who wanted to go to Spain. She thought she may earn more money by working overseas than selling vegetable which she can't even do because of the war in their province.

They mortgaged their farmland, as well as the place where their house stood, to obtain money as payment for her placement fee. Three months later, she was sent to Spain.


2. Maria was brought in an old mansion in a village far from the city. She went down from a bus and stood in the front of a big and old iron gate. It was twined by crawling plants. According to the agency who sent her, only an old man and his trustee were living in the mansion where she's going to work.

She entered the gate which is partly open. Far from where she stood, she can see the whole gray mansion. She needed to walk almost two kilometers before arriving the mansion. The road was dusty, aligned with large trees on both sides.

Upon arriving at the front of the mansion, Maria was surprised seeing a large door, almost three times of her height, made of wood decorated with sculpted grapes and flowers. The whole mansion is made of cement. She noticed the grasses in its garden have grown as tall as her knee. The right side of the mansion was almost covered by creeping plants.

She knocked the door using the round metal hanging on the lion head door knocker. She gazed in all directions, thinking she will find someone, however, no one welcomed her. After five minutes of waiting, the door just opened voluntarily. It opened very slowly and it made an unpleasant sound as if it was closed for so long and it was opened for the first time. Upon entering the door, she saw no one.

She didn't see the old man who devotedly watch her from the time she entered the gate and while she's walking towards the mansion.

Hola, como estas? (Hello, how are you?) Greeted by the man who appeared from the left corner of the mansion.

Maria was startled. She, unexpectedly, didn't think a man wearing a beautiful attire will just appear from nowhere.

Soy Eduardo. Que te llamas? (I'm Eduardo. What's your name?)

Maria didn't know what to answer.

Comprendes Espanol? (Can you understand Spanish?)

She just shook her head. Whether she knows Spanish or none at all, surely she knew a little. The guy stared at her first before speaking in English.

Follow. Follow.

Eduardo was the trustee of the mansion. He worked there for many years. He was planning to quit now, but he can't do it till he finds the right woman to take care of his master.

They took half a day to finish walking around the mansion. They inspect and visited every room while Eduardo explained to Maria her job. He stammeringly used English, even Maria can't understand much.

Tienes hambre? (Are you hungry?) E, are you, e starved?

Maria didn't know what to answer so she just nod. Eduardo noticed that Maria don't understand him. So he concluded that he found the girl he was searching for.

Senor Gustavo wants to . . . e, hablar . . . e, speak to you . . .


It was three months since Maria started to work there, but still they have difficulty in understanding and talking with each other. So it's easier for them to use sign language instead.

Within that three months, she had had a chance to go inside Mister Gustavo's room only two times. Eduardo said, in stammering and patching story, Mister Gustavo was sick for so many years ago, until now. It was very intricate, that's why no one must see him.

The first time Maria had a chance to go inside Gustavo's room, they even got no chance of seeing each other. Eduardo just introduces her, however, they're only standing in the door. The area where Gustavo was resting was very dark which made it difficult for her to clearly see the face of the old man.

In the second time, Maria got a chance to go nearer to Mr. Gustavo. She just get the urinal beside her master. His skin was wrinkled. His hair was so thin. His eyes are almost white. Before she departed, Gustavo asked her. His voice was so low which Maria can't almost hear.

Are you Filipina?

Maria nodded, she understood the small question of her master.

A, opo, si, si, Senor Gustavo. I am Filipina.

Maria wondered why she was called by Gustavo even though Eduardo was there to give his orders of whatever he needs. She thought some possible reasons. She left her work in the kitchen just to go to his room. Before going out of the kitchen, Eduardo gave her some warnings.

Maria, nunca (never), e, do not go out of the room if Senor Gustavo, e, is not asleep yet.

She knocked slowly at the door of Mr. Gustavo's room. She went near to the old man. He signaled her to go nearer. It seemed her master was whispering something. Slowly, she brought her face nearer to Mr. Gustavo's.

Maria was very nervous. She didn't even predict that it'll be her last. Because when she go out, she'll be different from normal.

3There have been many changes in Maria's family since she came back from Spain. It was two months after she went back to Sorsogon, her province.

All the people are very jealous of her when she arrived home. She had spent four months in the Spain, but she had brought many pasalubong (take homes) for that short time. She brought up expensive plates, utensils, and candelabra. The mortgage of their land was paid and they had built a new house.

However, they (their neighbors) wondered why they haven't seen Maria went out of their house. They often wait her go out to walk around the town, but they have no chance of seeing her.

Likewise, Ermin and his children didn't go outdoors too. They are wondering very much of Maria's coldness to them. She's not talking, but she still remain caring and giving. At night, on the bed, Ermin hear her repressed cry. Whenever he attempts to touch her for comfort, he always feel, as if, burned by the coldness of her body. She seemed like an ice. Ermin blanketed and hugged her, but he felt somewhat like he was just hugging on a wind.


One night, Ermin jump up while hearing Maria squealing at the window. When he woke up to see his wife, he was frightened seeing her soaked in blood. Her neck was slashed and blood spits on it. He went back from lying on the bed not noticeably awake, although he was very scared. He saw Maria passed through the wall. He was terrorized. He pretended to sleep when she went near him. He knew that she went close to him and stared at his face. He smelled the bad odor of the blood and the rotten flesh. He prayed that all were just a dream. And if he's in a nightmare, he prayed he'll wake up and wished everything are back to normal.


When he woke up the next day, Maria was not on her side. He looked at her anywhere in the house, but he found her nowhere. He also asked his children if they saw her, but like him, they didn't, starting last night.

The children told Ermin that they dreamt of their mother crying in their room. Her body was full of blood. Her neck was slashed and the blood oozes out from it. She went near them and kissed each of them, then when they woke up, they saw nothing or even saw any evidence that their mother went there.

Ermin felt horrified. All of them saw Maria last night in the same situation. Still, he was wondering where his wife might be. Time passed by, he felt more and more nervous about things he might discover.


Seven o'clock in the evening, still, Maria was not home, when suddenly, they heard someone knocks at the door. Hastely, Ermin got up to open it. He hoped it was Maria. But, when he opened, there was two foreigner standing.

The two men came from the Spanish Embassy. They informed him that they saw the dead body of Maria Labo rotten under her master's bed in the Spain. Mr. Gustavo was an excellent doctor who became mad because his Filipina wife departed him.

Now, Mr. Gustavo was brought to the mental hospital while his trustee, Eduardo, was put in prison from hiding the crime done by his master.

Ermin was speechless. He looks at the whole house. He can't imagine that Maria was dead for almost two months, in spite all the moneys and things she brought home. He didn't believe them. So he angrily told them to go away.


He waited for Maria. He just think that she was on a vacation and she'll be home soon. He waited her wife for a long time. After some weeks Maria came, now . . . a rotten corpse.


VariationsBecause of this variation of Maria Labó's legends, the story about her became unbelievable.
 • Maria Labo was a simple beautiful young girl who was raped by village men. Swearing revenge, she is said to roam the fringes of small towns victimizing young men.

 • She was an OFW who acquired vampiric powers from the old man she took care in Canada. When she went home, she found herself wanting to eat human flesh. Thus, she killed her own children.

 • Some version, Maria Labó was just a human being without any supernatural powers, however, she was a cannibal who ate her own two sons.

 • Yet another version, she was an OFW who was killed by a Spanish old man. She went home as a ghost.

 • Other version says that she came from Iloilo, some from Capiz and yet from Sorsogon.


 • About this  The story of Maria Labó has found its way in the local newspapers and true ghost story books so most probably, this story is partly true. It took fame in the midst of 2003. This story caused a stir in the city some 5 years ago. But according to the story Ang Tatlong Katauhan Ni Maria Labo (as shown above), she was not actually an aswang (vampire) but a victim of murder by a madman overseas. She came back with her moneys and things, not as a human, but a ghost. Before she departed her family, she'd put them first in good place.

  It seems her influence to many people stays till now, and even stories of her personal life are rumored.

  Conclusion  According to the text message, whenever you remember her every 3:00 am or pm, she'll appear after you and will kill you. For me, it's impossible for her to visit every person in the same time in different places whenever she is remembered. There could be hundreds or thousands of people who might think of her. Then the question is - who would she visit first? And perhaps, the reason why her story became more horrible (that she transformed into a vampire) because of how she'd gone home as a ghost.

  Last Updated: February 11, 2014

  Sources:
  [1] The Best of True Philippine Ghost Stories. 2008. Alexie Cruz Ed. PSICOM Publishing Inc.
  http://iloilocityboy.blogspot.com/

  You may also visit:


  Maria Anna Abiera
  Pasig River Monster
  Robinson's Snake
  The 666 Rumor in Aquino Family

  Comments

  1. She was famous in Cebu too... I think her name was Lily... My parents told me she passed by our house one night pursued by people... Dont know if it's true though but at that night I remembered my uncle and aunt slept at our bedroom...

   ReplyDelete
   Replies
   1. Buhay pa c Maria labo . sa katunayan she went in negros oriental my province 10 years ago. The main source of her arrival in negros ay nagpanggap saying isang nurse sa hospital. the news was wondered by the peoples dahil kinain niya. mismo any lamang loob. by kanyang pasyente. since the days
    people had been prepared for her departure. even my family knew these. all neighbors was closed early @t 5 pm because of feared. kasi nga nman kahit saan saan. nlang. Sya mapapadpad.

    Delete
   2. Managalog ka na lang pwede? Saka correct punctuation naman. Kadiri.

    Delete
   3. HAHAHA nice nice! di ko din maintindihan mali maling punctuation at grammar pakiayos naman minsan piliin nalang kung saan komportable wag pa AS IF tsk PEACE YO!

    Delete
  2. Gusto ko magcomment tungkol sa pagsusulat at pagbabasa ng MATINONG (read: luma,kontemporaryong) TAGALOG. ^_^
   Pansin ko lang ang bagal ng pagbabasa KO ng Tagalog kahit silent reading lang.
   Dahil siguro sa syllabic na istruktura ng pananalita natin. Hmm, pwede 'di ba? syllable by syllable! :D
   Ang tanong, ganon 'din ba feeling niyo?
   ps. Pero buti ngayon shorten 'yung spelling at Taglish. Mas efficient ang pagbabasa. :D (Ops, hindi ko sinasabi na huwag na i-practice/gawin ang mahusay na pagsusulat sa purong Filipino, ha?)
   pps. At kaya nagcomment muna ako dahil nakakatamad basahin 'yung nasa itaas kahit interested ako sa kwento!

   ReplyDelete
  3. ang ganda lahat ng topics about sa philippine legends.. thanks

   ReplyDelete
  4. bkit hnd ko alam yang mga yan? binalita na ba yan kahit saang stations?

   ReplyDelete
   Replies
   1. Nafeature nga tong si maria labo sa MMk eh.

    Delete
   2. Guys, let me share my story from my aunt, (okay, okay from not from me, but read it first muna)

    My tita told me a story when they were young, about 20-25 yrs ago, when theyre are still living in the province (I will update the province since nakalimutan ko yung specifics) anyway. they are still teens back then and they were in the rice fields, may aunts family had a neighbor that you may call an aswang or related to that. the story is that father called his son to buy a speicifc type of meat at a wet market nearby, the boy came back but with a wrong meat which made the father very angry, then without a moments notice, the father just grab the sons legs and bitten the back of the legs near the feet chopping a big chunk of it, they were very shocked and wasted no time but to run. I ask her if did the boy died she said no and injured area have almost healed already just days later. she has many first hand stories since the so called aswangs? are their neighbors and the aswangs daw are close to their neighbors just like most normal people are.

    a continuation from her story.., well they have left theyre old province and currently live at cavite. but since they have a family residing at Caloocan, she have also visited there before, thats when she knew the old neighbor was residing now at Caloocan. the parents have passed away and only the sons and daughter are there, her relative told her that they still got the aswangs touch. she and her relative proved it once when they were invited to a birthday party, the granddaughter of the (aswang family) was also invited. nearing the parties end they have made a test to check their assumptions, they have placed a walis ting-ting hidden in the front and rear of the house, the front and rear are both routes the get outside the house. everyones had leave except to this little girl whom seems stressed and just walking lang daw in circles like waiting for something. nung sikreto daw nilang inaalis yung walis sa front house, nagpaalam na daw yung bata sa pamilya nung may birthday. another thing, the aswangs familys house was a two story floor (ofcourse in Caloocan city) with an unusually big window that looks like a terrace but too small to be. the relative said the aswangs familys neighbor usually complains about something crashing to their roof on some occasions always at evening, they said no cat could have made that crashing sound which sounds like a sack of something was thrown.until today the so called aswang family still resides there. my aunt mentioned that when they are human in form, they are just like us. very very normal, studying, texting, probably having dates here and there. very human. atleast that's what they portray.

    ganda po pala nang site niyo sir ! more power pow!

    -truth seeker ian

    Delete
  5. nakita ko na sya si maria di nga lang ako sure labo kse

   ReplyDelete
   Replies
   1. Go home suck your fathers cock you gay stupid son of a bitch mother..you useless stupid gay

    Delete
   2. NICE ONE!!! hahahahaha so funny...

    Delete
   3. ahahahahahahahahah...... daming tawa ko dito,,, :DDDDDDDDD

    Delete
   4. Hahahaha Boom!

    Delete
  6. Hello I'm Sarvexcie i'm 14y/o my aunt always share her stories to me when i go to their house,she's from Quezon Province i remember her stories about WakWak,Manananggal,Sigbin and etc. as long as i can remember the latest story she told me is the story of Maria Labo.

   Yon nga po pumunta po kasi kami sa Bahay nila Mama Lorna (Aunt) tapos hayon hindi po kasi umuwi nung nakaraang araw yung asawa nya kasi naglasing po tapos dun po natulog sa may kubo ng simbahan malayo pa po kasi yung bahay nila sa simbahan kaya hayon hindi nadin po nakauwi si Tatay Boning,Hayon kwenento po sakin nini Mama Lorna yung nang yari at dun nya po nabanggit sa Maria Labo tinakot kasi po nya si Tatay Boning na buti daw po hindi nagpakita si Maria Labo sa kanya hayon po nagtaka po ako so tinanung ko po si Mama Lorna kung sinu si Maria Labo.

   This article exactly match her story about Maria Labo :">>

   ReplyDelete
  7. si maria labo taga sorsogon.. HIndi nga kami naka carolling noong last last last. hahah christmas vacation.. kasi were too scared to go out in our homes when Dawn.. nagpakita sia sa mga kapitbahay namin.. kso sakin ayaw ,,,, natatakot siguro dagdagan ung peklat nia sa mukha. hahahahha... promise.. dito naghasik ng lagim si maria labo.. kaso alam nia andito sakin ang bakal na Crusz kea di xia nakapalag sa mga uragong bicolano.. HAHwhawhhha

   ReplyDelete
  8. Mr. Abelardo Gajarion's grammar is very bad. He should be corrected. How could a writer have bad english grammar?!

   ReplyDelete
   Replies
   1. So kaya mo lang ba binasa ang artcle nya ay para pulaan ang grammar nya? Stop doing that.. You're so annoying!!!

    Delete
  9. the heck! andaming walang kwentang comments. magtagalog na lang kayo nang di kayo nahihirapan. sakit ng iba sa bangs!

   ReplyDelete
   Replies
   1. True! Tagalog comments are so welcome! Wag na lang pilitin mag English kung di kaya >_<

    Delete
  10. There is one theory for this, it's a biblical theory about when Adam and Eve bit the fruit of the tree of knowledge which consist of good and BAD. So that means both the good and the bad lives in one earth, some even say that God and Satan agreed to ruled the world in half, those mythical creatures are Satan's spawn and We the living are under the ownership of God

   ReplyDelete
  11. very true ang comment nung isa na ang mga aswang ay parang normal din tlagang tao..minsan hindi lahat ng aswang weirdo eh.. yung kwento samin ng lola ko, kamo naglilingkod pa daw yung babaeng sikat saknila sa pagiging aswang..kala ko pa naman takot ang mga aswang sa simbahan or holy things..pero pag time na daw ng pagtaas ng pari ng wine and bread para sa lord's supper, lumalabas na daw si aling aswang, babalik lang sya pagtapos na..


   sa panahon ngayon hirap magtiwala kung tao paba yung kausap nyo o hindi..any tips para malaman if aswang/ masamang elemento ang isang tao bukod sa hindi nakikioag eye contact dahil baliktad ang reflections natin sknila at wala din silang guhit sa nguso sa ibaba ng ilong..?? at anga pala ang style daw ng mga bahay nila ay may 2ndflr lagi tapos pagpasok mo ng pintuan tumbok ang hagdanan.. kasi yun daw yung daanan nila pag lilipad or aalis na sila ng bahay..di sila nadaan sa pinto sabi nung bonggang kasambahay namin

   ReplyDelete
  12. noong bata pa ako taon 2003 isa pa lamang akong elementay student dito sa amin lugar zamboanga city sikat ang kwento ni maria labo sa aming eskwelahan kinukwento sa akin ng mga kaklase ko na nagiiba daw sya ng katauhan nagiging hayop tapos nagiging tao ulit iniisip ko kung totoo ba yung sinabi nila isang gabi nung ako'y matutulog na iniisip ko yung storya nya tapos nung nakatulog na ako may narinig ako sa bintana tabi ng aking kama isang malakas na kamot di ko pinansin bagamat ako'y antok pa kinabukasan nakita ko ang iniwang marka ni maria labo sa aking bintana kaya't hangang binibisita nya pa rin ako nagpaparamdam sya hinhaplos nya ang aking bintana at sa aming bubong iniisip ko na pusa lg yon pero ang bigat ng pusa at tao ay magkaiba sa tunog pag ito'y nasa bubong.. ang pinakamalala ay yong buntis ang asawa ng kuya ko itong time na to ang time na takot tlga ako halos di ako makatulog buong gabi inaantay ko nlg ang umaga bago ako makatulog kasi kahit kayo ganito rin gagawin nyo hnde dahil di ako makatulog bagamat di ako pinapatulog ng mga ito .. isang gabi inanya ko ang akin pinsan na matulog sa bahay namin mga 3am ng umaga nanood sya ng tv ako naman ay naglalaro ng computer may naririnig akong lipad sabi ko pinsan ko pakihinaan yung sound ng tv at yung nga narinig namin dalawa na may lumilipad tapos sinagawan ko ito sabi ko umalis kayo dito na pumalakpak ako sabay sigaw tapos biglang may nag kamot sa bintana malakas ito kaya't tumakbo kami pababa sa kwarto ng kuya ko at ginising namin sya tapos tinapunan namin ng asin ung bubong para umalis daw ito pero kinabukasan bumibisita pa rin sila tiniis ko sila ng anim na buwan hangang sa manganak ng un asawa ng kuya ko nasa hospital sila tapos ako naman ay nasa bahay naririnig ko sila ng lumilipad sabi ko wala na dito nanganak na sya tapos nun di na sila bumalik ulit dito pero nararamdaman ko pa rin sila hangang ngayon itong storya ko ay totoo dahil ako'y merong mga witness kaya di ko iniisip na gumiguni lg ako

   ReplyDelete
   Replies
   1. at mga oras na umaatake sila mga 3,4, at 5 am kasi malapit umaraw kaya nagmamadali na sila etong mga oras na maradaman mo tlga ang takot

    Delete
   2. ta uwi tambien yo ese istorya antes alya conamon na talon-talon

    Delete
   3. hahahahah. iyo gane tambien ta uwi yo kuneste antes alya kunamun ta ataka alya parte talon talon hahaha

    Delete
   4. na tetuan tamen. seraw bintana todo. hahaha. pero abla miyo auntie deberas daw. present daw se ele pirmi si inchero na talon2x cemetery/

    Delete
  13. Wow! Very interesting story talaga. Awesome site by the way !!

   ReplyDelete
  14. umuuwi ako ng 2:00 am to 4:00 am. dito sa samar at ang nkita kung mga aswang ay mga pangit na bakla lang...ehehe..

   ReplyDelete
  15. The name is very similar to Marie Laveau

   http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Laveau

   However, Marie Laveau was a witch...

   Good read though! I enjoyed it very much.

   ReplyDelete
  16. does she still exist now?

   ReplyDelete
  17. Shithead dickhead eat my cock and youll enjoy it filipinos !!!

   ReplyDelete
  18. I saw her with my own 2 eyes 13 yrs ago and I don't believe she is a ghost. She's somewhat a crazy cannibal who attack people in the streets. That time when I saw her she was captured by the policemen for her attacks but was released for the reason that she was just "crazy". i was living in my grandma's house near the police station. i think that was mid afternoon when my cousin said maria labo was outside the day care center (closed by that time) which was right next to our house. i went out of curiosity. her hair was black and short and she was trying to hide her face with it. She was wearing a long, black, rug-like dress that appears to be in multiple layers of thick fabric. the men tried to forcefully take his hand out of her face so they could see it and when they successfully did, she roared horribly. She appeared to be ordinary human cuz she seemed powerless against 3 men who took her hands out from covering her face. she did not look really old by that time. early 50's if i may say. but what i found extremely disturbing is that - how the heck can she travel all over the Phillipine archipelago looking like that? i dont think there were ships or planes who would take her.

   ReplyDelete
   Replies
   1. Any BLOTTER reports from the police?

    Delete
  19. si maria labo ay nag ponta din di2 sa mindanao na huli sha ng mga police pero kina omagahan na wala sha tiningnan ng police ang kanyang selda pero isang pusang itim ang nakita nila papalabas ng selda

   ReplyDelete
  20. at pinatay nya ung anak nya na babae at lalaki nilagay ung olo sa refrigerator tapos pinatay nya yong asawa nya

   ReplyDelete
  21. alam kong maria pumunta rito sa pilipinas at gumagawa na ng film kasama si robin padilla. Sikat sya sa japan

   ReplyDelete
   Replies
   1. wahahahah agree pa more here...
    hanep yang maria na yan pre, si idol pa titira,
    aswang na aswang sa kama.. wahaha ozawang in slang azwang wahaha just kidding pre

    Delete
  22. damn comments!! hahaha
   LMAO

   ReplyDelete
  23. tang inang mga comments. mas naaliw ako kesa sa actual article. HAHAHA! lalo na yung "nakita ko na si Maria pero hindi ako sure, labo kasi". HAHAHAHA!

   ReplyDelete
  24. si maria labo == mother lily po ba? ('yung aswang na nagpapakita tuwing past midnight, kadalasan sa common na palikuran pa? nagkagulo nga sa lugar namin for almost a week, 6 days roving yung mga tanud sa lugar namin kakahanap sa kanya, patay halos lahat ng manok 'tsaka baboy sa kapitbahay namin nun, worst is parang sinabunutan yung mga hayop, kinatay ng d maayos, around 2004 yun, hinihigop daw ni maria ang dugo ng mga hayop.. totoo talaga to kung si maria labo ayy si lily awww eh di wow.. ^_^)

   ReplyDelete
  25. The movie suggests that she worked as a Care Giver in Saudi Arabia and that she met in the neighberhood an old Filipina that have been working there for years now. Maria's master told her that the old Filipina she met never spoke to anyone but her and implied that maybe it's because that she is a Filipina also (but for my opinion that would be unlikely because it would suggest that their is no Filipino near that place except for her and with agencies sending filipinos to that place it's kind of a far-fetch). One day Maria's master asked her to buy groceries, but when she went out she got captured by 3 men and raped her. They then let her go and 2 officials saw her and took her to the hospital. The doctors said she was mentally disordered (maybe because of the raping), when she was all alone the old Filipina went to her, grabbed her face and opened her mouth, she then passed the Evil Spirit to her and after that the old Filipina died and disappeared. Maria can no longer work and was sent back to the Philipines. In the Provincial Hospital she started to drink the blood of other patients. When her husband Ermin finds out the his wife was at the hospital, he asked the doctor and signed the waiver that he would take her home, but the doctor told him that she might not even know him, despite being warned by the doctor Ermin still begged to take her home and so the doctor agreed. At home she was a normal and she would only transform to a demonic state (aswang) when she either smells blood or if something irritates her badly. The movie showed that when her 2 children was playing "Lagsanay" (Tag) she got angry and pointed the knife on them. Another time is when the children was playing "Panago-ay" (Hide and Seek) they got injured and ran to their mother, Maria smelled their blood and one by one killed and cooked them. At "Panyapon" (Dinner Time) she served their children to her husband, Ermin had no idea that it was their children and loved her wife's cooking. He then asked Maria to call their kids and eat but Maria didn't answer with words but instead she was pointing with her lips to the pot. Ermin got irritated that she doesn't answer so he got up and look at the pot and was horrified to see their children's "Bangkay" (Corpse). Maria tried to kill Ermin but Ermin being a police shoots her, she is too fast and evades the bullets and ran away. Ermin burried their kids and Maria was their and was apologizing then suddenly attacks Ermin, he picked up a "Binangon" (Machete) and slash her face, she ran away with a scar. To shorten the story she killed a bunch of people, police and other animals before she got shot and proclaimed dead 2 times. Again she revived and until now she roams the country. At least that was the movie suggests.

   ReplyDelete
  26. sabi nang kakilala ko si maria labo ay may psychological disorder na clinical lycanthrophy..,

   ReplyDelete
  27. Dami nyo alam ./.

   ReplyDelete
  28. Nakakatuwa yung mga comments dito.

   ReplyDelete
  29. sa mga comments ako na tatakot e

   ReplyDelete
  30. I have a friend whose cousins were thought to be aswangs in a province in Bicol, but they are kind and respectable in the place. At their location, beside the house a big tree and a tree house was located there and it is believe one of their cousins live in the tree house. My friends family are curious on why there's no ladder in the tree house and how could the cousin go up there. It is said that they are active if they want to pass their powers to someone and my friend was one but had rejected it. I thought this is just a film based assumptions but they were indeed real. Luckily most aswang today are not as bad as we all think, there are conservatives and there are open ones who can live among people and adopt the new world. But regarding cannibalism, it is true, but the culture has already vanished especially aswangs in Bicol.

   ReplyDelete
  31. Much like any other chemical product, synthetic urine can expire. It has a shelf life of about 2-3 years, according to the urine brand you choose. Does it seem less? Well, you can also extend its shelf life by following proper storage steps. A few factors that can potentially diminish the shelf life of synthetic urine include: • Excessively high or low temperature • Humidity • Dust • Exposure to sunlight • Uncapping and exposure to oxygen Therefore, you need to exercise attention-to-detail while storing and handling the sample. Additionally, know that though powdered synthetic urine is not very easy to use, it has a comparatively longer shelf life than its counterpart. The need for synthetic urine to cheat drug tests is increasing by the hour. Visit: https://www.urineworld.com/

   ReplyDelete

  Post a Comment