Monday, April 23, 2012

Aswang in Pozorrubio, Pangasinan

Story

April 18, 2012, just few days ago, many news were posted in internet about ASWANG roaming in Pozorrubio, Pangasinan after several animals went missing in their village. Every night, residents of Brgy. Villegas, scours the street armed with spears and machetes.
[Taken from a News Website [1]:]

Dog hunted, caught on suspicion of being an 'aswang' in Pangasinan


MANILA, Philippines -- A white dog was hunted down and caught after it was suspected of being an aswang, or a mythical ghoul that changes shape and has vampire-like characteristics.

But it was later set free by residents of Barangay Villegas, Pozzorubio in Pangasinan province, TV5's France Noguera reported on location at Aksyon Prime on Wednesday.

The white dog was suspected of being one of two "aswangs"--one colored white, the other black--that preyed on members of the the village, which is four to six hours away from the Philippine capital.

Villagers became suspicious about the dog's real persona when they saw that it was colored white and was found near a ricefield where the aswang supposedly fled after being hunted down by a dozen or so spear-wielding residents.

The ricefield was later burned to ward off the aswang and discourage the supernatural being from ever coming back, residents interviewed by TV5 said.

One middle-aged female resident even tried to take a video of the aswang to "prove that it exists," she told Noguera. However, her efforts were in vain.

For his part, Pozzorubio mayor Artemio Chan said the "aswang" was just a reason being used by criminal elements to rob homeowners in the area.

- - - - 18-Apr-12, 6:49 PM | TV5 and InterAksyon.com

[Taken from a News Website [2]:]

Priest wants stop to 'aswang' hunt


MANILA, Philippines – A Catholic parish priest in the town of Pozorrubio in Pangasinan has urged residents to put a stop to a monster hunt and instead strengthen their faith in God.

Fr. Hurly John Solfelix said he is planning to include in his sermons that there is no such thing as an “aswang,” a vampire-like creature in Philippine folklore.

Residents of Barangay Villegas in Pozorrubio believe that such a creature exists after several animals went missing in their village.

Armed with spears and machetes, the residents have been scouring the streets in search of the “aswang.”

Police, meanwhile, have advised residents to avoid leaving their homes at night as it may give robbers the opportunity to steal their belongings.

Chief Inspector Satur Ediong said the residents should leave the pursuit to the cops.

The residents once again took to the streets last Tuesday night after some of them allegedly saw the creature.

“Dati ‘di ako naniniwala hanggang sa nakita ko kanina,” said Rino Igoy, one of the residents.

Police, however, continue to warn residents that it may only be a modus operandi by criminals who want to take advantage of unattended homes.

- - - - Report from John Germono, ABS-CBN News Dagupan
Posted at 04/18/2012 5:57 PM | Updated as of 04/19/2012 1:09 AM

Resolution

[Taken from a News Website [3]:]

‘Aswang’ in Pangasinan not true, says Archbishop Cruz


MANILA, Philippines—Retired Archbishop Oscar Cruz says the aswang (Philippine ghoul) believed to be lurking in Pozorrubio, Pangasinan that have kept residents sleepless for a number of days was not true.

In a phone interview with Radyo Inquirer 990AM, Cruz said that he thinks the residents would not say such things unless they had not actually experienced of felt strange phenomena.

The question was whether the strange phenomena could actually be attributed to aswang, Cruz said.

“These are often not true and are instead caused by other things such as animals that are uncommon in the area, but people still attributed it to the aswang,” Cruz said.

He said it was likely that people attribute strange natural phenomena to the aswang because it was already ingrained in our culture.

“Especially in Capiz province where the aswang is already taken for granted. But in truth, science has not proven their existence,” Cruz said.

When asked about Christianity’s belief in evil spirits and demons that can possess humans, Cruz said that they have not been sufficiently proven except in cases of exorcism.

Cruz recounted a particular exorcism experience he had while studying in Rome, Italy. He said he saw a person being possessed and was levitating from the bed somewhere in northern Italy.

Cruz said he personally saw the exorcism which he described as hair-raising. “The priest blessed the person and then he fell back down on the bed,” Cruz said.

He said the church accepts there are evil spirits but these were not used just to scare people.

The particular person who was possessed in Italy was believed to have molested women and had abandoned his children, Cruz said.

“It’s some kind of penalty” probably to teach people a lesson, Cruz said.

Asked whether the aswang could be removed from Filipino culture, Cruz believed that globalization and the advancement of civilization might slowly end people’s belief in the aswang.

Cruz said that one of his friends jokingly suggested giving contraceptives to the aswang so as to stop them from proliferating.

He said parents might also be blamed for the persistent belief in the aswang by scaring their children so they will come home when it gets dark.

It could also be possible that thieves made up the story about the lurking aswang in Pangasinan so they could have opportunities to steal, Cruz said.

He added Filipinos love to believe in folklore which was why the business of selling “anting-anting” or sacred talismans in Quiapo was booming.

When asked about the annual Halloween festivities where evil spirits are believed by most Filipinos to be more active, Cruz said it was actually a time when most people travel back to the provinces and reunite with their families and visit departed loved ones in cemeteries.

“Halloween has become more like a family affair,” Cruz said.

In other countries, Halloween has become commercialized and more of a recreation just like the Easter holidays, Cruz said.

He said the Filipinos belief in the aswang was in the culture and not just in the religion. Although culture cannot be removed immediately, it can be changed over time, Cruz said.

“Culture is already part of the life of a person, that’s why it can be very hard to remove,” Cruz said.

- - - - By Matikas Santos
990 AM Radyo Inquirer, INQUIRER.net
7:51 pm | Thursday, April 19th, 2012


Sources:
[1]http://www.interaksyon.com/article/29751/dog-hunted-caught-on-suspicion-of-being-an-aswang-in-pangasinan
[2]http://www.abs-cbnnews.com/nation/regions/04/18/12/priest-wants-stop-aswang-hunt [3]http://newsinfo.inquirer.net/179371/%E2%80%98aswang%E2%80%99-in-pangasinan-not-true-says-archbishop-cruz

Saturday, April 21, 2012

The Possessing Doll of Naic


Stories

[Taken from Internet:]

Ang Manikang Sumasanib

Ang susunod na sulatin ay batay sa mga nakalap na kwentong-bayan, "patotoo" mula sa mga nakaranas, at/o mga salaysay na bagaman walang matibay na sandigan, maiging lumaganap hindi lamang sa kabihasnan, kundi sa mga liblib na kanayunan ng Naic.

Samantala, upang mapangalagaan sa kung anumang maaaring maganap, hindi ilalantad ang kanilang mga tunay na pangalan.

Sa gitnang bahagi ng Kalye Pelaez, isang berdeng bahay ang matatagpuan. Bagaman ilang dekada na rin itong natatayo, hindi naman ito napapabayaan, at regular pa ring ipinaaayos at pinapipinturahan. Dahilan ang mga orihinal na may-ari ay sa Amerika na naninirahan, ang nasabing bahay ay pinauupahan na lamang. At sa lahat ng nanirahan, sari-saring kwento ng kababalaghan at katatakutan ang sa kanila'y maririnig--mga kaluluwang tulung-tulong na nagbabangon sa tulog; kaluluwang nagbabantay sa sanggol; mga tumutugtog sa lumang piano; humihila ng silya at lamesa; atbp. Subalit isa sa mga makatawag pansin sa mga kababalaghan, sa lahat ng lumang gamit na naroon, ay ang antigong manika na 'di umano'y sumasanib... naghihiganti.

Tag-init, taong 2002, gabi noon at walang kuryente. Sa pagiging bukas ng mga noo'y nakatira sa bahay, maraming kabataan ang nagkakatipun-tipon, nagkwekwentuhan at nagkakatuwaan. Samantala, hindi naiwasang pag-usapan ang mga kwentong katatakutan gayong makailang bahay lamang ay may patay na nakaburol.

Isa sa mga nasa bahay noon ay si Kano. Kilala si Kano sa baranggay bilang isa sa mga astigin at tigasin. Bahagi ng katuwaan, kinuha ni Kano ang isang manikang maraming taon nang hindi nagagalaw. Hindi lalayo sa tatlong talampakan ang taas ng manika, na ayon sa mga nakakita'y tila may sarili nang buhay. Sa ibang perspektibo, masasabing ang manikang iyon, kasama ang iba pang manika sa bahay, ang silang matatagal nang naninirahan sa bahay. Ginalaw at pinanakot pa ni Kano ang manika sa mga kasamahan. Sa 'di sinasadyang pangyayari, naputol ang kamay ng manika. Mabilis naman ang mga sumunod na pangyayari. Biglang-bigla, hindi na maigalaw ni Kano ang kanyang buong katawaan. Pilit man siyang kumilos o magsalita, wala siyang magawa. Nagtagaktakan ang pawis ni Kano. Nagulat na rin ang lahat sapagkat wala nang tigil ang pagpatak ng mga luha ni Kano. Pilit na pinakakalma ng mga kasamahan si Kano. Nang maisip na may kinalaman ang nangyari sa manika sa sinapit ni Kano, sinabi ng mga kasamang humingi ng tawad si Kano. Nang sa isip ay makahingi na ng tawad si Kano, unti-unti na ring nawala ang kung anong pwersang bumalot sa kanya. Ayon kay Kano, hindi niya rin maipaliwanag ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ng albularyong agad na natawag, ang espirito ng manika ang nagalit at pilit na pumapasok sa katawan ni Kano.

The Posssessing Doll

The following story is based from collected folklore, "evidence" from those who experienced, and/or from interviews, though it doesn't have a strong source, the legend still spread not only in cities but also in distant villages of Naic.

In the other hand, to protect them for something that will happen, their real names are not revealed.

In the middle part of Kalye Pelaez, a house painted in green is to be found. Although it was built decades ago still it was standing, the house was not neglected, and it was cared and repainted regularly. The said house was being leased because the original owners were living in America. And to all those who had lived there, various mysterious and frightful stories can be heard from them -- ghosts who help waking individuals from sleeping; ghosts guarding babies; those who played old pianos; those who pulls chairs and tables; and many more. But the most known mysteries, of all the old things there, was the antique doll which was said to be the one who possesses... avenging.

Summer, year 2002, it was at night and there was no light (electricity). The previous leasees, being open to everybody, many children got together, having conversation and horrifies one another. Meanwhile, telling horror stories can't be avoided especially there was a weak few houses away.

One of the people in the house was Kano. He is known in
barangay as one of the bravest and strongest. As part of their game, Kano took a doll which was not been moved there for years. It's height was almost three feet, which according to those who saw it, the doll seemed to have it's own life. In other perspective, you can say that the doll with the other dolls in the house was the oldest who lived there. Kano moved and used it to scare his companions. Accidentally, he broke the hand of the doll. What happen was very sudden. Abruptly, Kano can't moved his whole body. Whenever he forced to move or talk, he can't do it. His sweat downpours. Everyone was shocked seeing Kano never stop crying. They insisted to calm him. When they thought that the doll was the reason of what happened to Kano, they told him to say sorry. When Kano do so in his mind, slowly the force covering his body gone. According to Kano, he can't explained what had happened to him. The albularyo who was called immediately, said, the spirit of the doll got mad and forcely went inside Kano's body.

Info

I haven't researched informations regarding this yet. Naic is part of the province of Cavite in Southern Tagalog region.

Sources:

http://www.filipinoes.net/filboard/thread-3384.html